BILJETTEN ZONDER MAATSCHAPPIJNAAM

s.s. "WATERMAN"

a. Er werd geen maatschappijnaam vermeld, maar wel twee keer de scheepsnaam.

b. Deze serie heeft geen verzilveringsclausule en ook geen vermelding of het een uit- of thuisreis is.  

  

 

m.s. "FAIRSEA" (SITMAR LINE)

Het m.s. "Fairsea" werd ingehuurd om vanuit Nederland 1900 emigranten naar Melbourne en Sydney te brengen. Ruim 1400 emigranten werden door de Nederlandse regering financieel gesteund, zodat ook zij hun passagekosten konden voldoen. Dat tijdens deze reis boordgeld werd gebruikt blijkt uit het biljet van 25 gulden. 

a. Een maatschappijnaam ontbreekt, maar in beide kaders werd wel de scheepsnaam vermeld.

b. De tekst is in zowel het Engels als Nederlands.

c. Een verzilveringsclausule ontbreekt en ook of het een uit- of thuisreis was.

d. De waarde is in guldens, maar de vermelding NED. CRT. werd niet vermeld. 

GEZOCHT:

Ik zoek biljetten uitgegeven zonder maatschappijnaam en informatie hierover!