N.V. VEREENIGDE NEDERLANDSCHE STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ

(Holland-Afrika Lijn)

De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij werd in 1920 opgericht om in samenwerkingsverband met acht grote Nederlandse scheepvaartmaatschappijen lijndiensten te exploiteren. Daartoe behoorden dus ook de KRL, de SMN en de HAL. Verspreid over diverse continenten exploiteerde de VNS lijndiensten en de Holland-Afrika Lijn was daar één van. Bij de Holland-Afrika Lijn is van ten minste één reis bekend dat er boordgeld werd gebruikt.

Het boordgeld gebruikt op het S.S. "WATERMAN" tijdens de VNS-periode

a. Eenzijdig gedrukt in zowel de Engelse als Nederlandse taal.

b. Met de naam van de scheepvaartmaatschappij in het bovenste kader.

c. Er werd geen NED. CRT. vermeld.

d. Een verzilveringsclausule ontbreekt.

e. Met de naam van de lijndienst in het onderste kader.

GEZOCHT:

Ik zoek biljetten van de VNS en de HOLLAND-AFRIKA LIJN en informatie hierover!